Výukový program: CESTA Z MĚSTA

Komplexní pohled na krajinu a společnost

5 denní výukový program pro II. st. ZŠ a pro 1. roč. SŠ

Širokou mozaikou terénního zkoumání a prostřednictvím pracovních listů prostudujeme rozmanitou vegetaci a živočišné druhy, zajímavou geologii i cesty vod Moravského Krasu. Prakticky využijeme zdejší bohaté doklady lidské činnosti v různých historických obdobích (Býčí skála, huť Františka, Máchův pomník, Santiniho dílo – poutní kostel ve Křtinách apod.). Doložíme si lidskou závislost na zdravém životním prostředí.

Další informace naleznete v Nabídce vzdělávacích programů pro ZŠ.

DVEŘE DO TAJUPLNÉHO ÚDOLÍ

ZA SKŘÍTKY LESA

LESNÍ BYTOSTI A MY

KRAJINA NA OBZORU!

CESTA Z MĚSTA

Seznámení s historií a přírodou Josefovského údolí

5 hodinový výukový program pro žáky II. stupně ZŠ

více.

Člověk a strom – les a společnost

3 denní výukový program pro žáky 1. a 2. tř. ZŠ

více

Ekologie a funkce lesa

3 denní výukový program, pro žáky 3. až 5. tř.

více

Ekologie lesa a využívání krajiny

5denní výukový program pro žáky 3. -5. tř. ZŠ

více

Komplexní pohled na krajinu a společnost

5 denní výukový program pro II. st. ZŠ a pro 1. roč. SŠ

více