Výukový program: DVEŘE DO TAJUPLNÉHO ÚDOLÍ

Seznámení s historií a přírodou Josefovského údolí

5 hodinový výukový program pro žáky II. stupně ZŠ

Během jediného dne poodhalíme tajemství pravěkého osídlení Josefovského údolí a cesty železa v proměnách času. Dozvíme se, jak činnost člověka ovlivnila lesní ekosystémy a nahlédneme do podzemního světa jeskyní.

Další informace naleznete v Nabídce vzdělávacích programů pro ZŠ.

 

DVEŘE DO TAJUPLNÉHO ÚDOLÍ

ZA SKŘÍTKY LESA

LESNÍ BYTOSTI A MY

KRAJINA NA OBZORU!

CESTA Z MĚSTA

Seznámení s historií a přírodou Josefovského údolí

5 hodinový výukový program pro žáky II. stupně ZŠ

více.

Člověk a strom – les a společnost

3 denní výukový program pro žáky 1. a 2. tř. ZŠ

více

Ekologie a funkce lesa

3 denní výukový program, pro žáky 3. až 5. tř.

více

Ekologie lesa a využívání krajiny

5denní výukový program pro žáky 3. -5. tř. ZŠ

více

Komplexní pohled na krajinu a společnost

5 denní výukový program pro II. st. ZŠ a pro 1. roč. SŠ

více