Programy

DVEŘE DO TAJUPLNÉHO ÚDOLÍ

Seznámení s historií a přírodou Josefovského údolí

5 hodinový výukový program pro žáky II. stupně ZŠ

Během jediného dne poodhalíme tajemství pravěkého osídlení Josefovského údolí a cesty železa
v proměnách času. Dozvíme se, jak činnost člověka ovlivnila lesní ekosystémy a nahlédneme do podzemního světa jeskyní.

ZA SKŘÍTKY LESA

Člověk a strom – les a společnost

3 denní výukový program pro žáky 1. a 2. tř. ZŠ

S lesními skřítky prozkoumáme rozmanitost lesa všemi smysly. Objevíme překvapivá podobenství člověka a stromu, lesa a společnosti. Zjistíme, čím lesu prospíváme a čím mu  škodíme. Potřebuje člověk les?  A potřebuje les člověka? Naše průzkumy uskutečníme v atraktivních přírodních zákoutích Josefovského údolí.

LESNÍ BYTOSTI A MY

Ekologie a funkce lesa

3 denní výukový program, pro žáky 3. až 5. tř.

V jakém prostředí žije pestrá mozaika „lesních bytostí“ (zvířata, rostliny, stromy…), jaká pravidla a vztahy mezi sebou musí dodržovat, aby zachovala přírodní rovnováhu, si představíme v krásném údolí Moravského Krasu.  Pravěké chýše, středověké vaření, výroba dřevěného uhlí, těžba rudy, období páry  - to vše nám dokáže, že se zde líbilo i dávným předkům lidského rodu.

KRAJINA NA OBZORU!

Ekologie lesa a využívání krajiny

5denní výukový program pro žáky 3. -5. tř. ZŠ

Společným „návratem“ do různých historických období zdokumentujeme, jak lidé v minulosti využívali přírodu a krajinu. Odkud pocházely suroviny pro jejich obživu kdysi, a kde je získáváme dnes. Odpovědi na otázky jak je to s tajemnými nálezy v jeskyni Býčí skála a jak ovlivnily podobu zdejší krajiny šlechtické rody, se pokusíme najít prostřednictvím pestrých aktivit.

CESTA Z MĚSTA

Komplexní pohled na krajinu a společnost

5 denní výukový program pro II. st. ZŠ a pro 1. roč. SŠ

Širokou mozaikou terénního zkoumání a prostřednictvím pracovních listů prostudujeme rozmanitou vegetaci a živočišné druhy, zajímavou geologii i cesty vod Moravského Krasu. Prakticky využijeme zdejší bohaté doklady lidské činnosti v různých historických obdobích (Býčí skála, huť Františka, Máchův pomník, Santiniho dílo – poutní kostel ve Křtinách apod.). Doložíme si lidskou závislost na zdravém životním prostředí.

Další fotky naleznete mezi proběhlými programami